Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Jaćmierz

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Najcenniejszym klejnotem architektonicznym w zachodniej części powiatu sanockiego jest Jaćmierz, a w szczególności jego unikatowa drewniana świątynia. Jest to kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, jedna z niewielu budowli drewnianych naśladujących architekturę murowanych, dwuwieżowych kościołów barokowych. Ufundowany został w latach 40. XVII w. przez Reginę Balową, a konsekrowany w 1644 r. Po pożarze w XVIII w. dobudowano wieże i kruchtę, a bryłę podzielono na trzy nawy. W XIX w. do nawy zostały dostawione dwie kaplice, które utworzyły transept.

Belkę tęczową zdobią późnobarokowe rzeźby. Bogata polichromia figuralno-ornamentalna zdobi ściany wspaniałego wnętrza. Wyposażenie barokowo-rokokowe pochodzi głównie z XVIII w. W centrum ołtarza głównego Matka Boża z Dzieciątkiem datowana na XVII w. Na ścianie kaplicy znajduje się gotycko-renesansowy obraz Chrztu Pańskiego, datowany na I poł. XVI w. W jego zwieńczeniu znajduje się płaskorzeźba z przełomu XIV i XV w. przedstawiająca głowę Jana Chrzciciela.

Do muru przy kościele przylega budynek dawnego szpitala i ochronki dla ubogich.

Nie jest to jedyna jaćmierska świątynia. Na granicy Jaćmierza, w Posadzie Jaćmierskiej, stoi drewniany kościół polskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest on obok sąsiedniej Bażanówki jedną z dwóch najstarszych świątyń polskokatolickich w kraju. Dawną atmosferę galicyjskiego miasteczka tworzy jaćmierski rynek, wokół którego zachowała się charakterystyczna małomiasteczkowa zabudowa, głównie drewniana. XIX-wieczne parterowe domy jaćmierskich mieszczan stoją w równym szeregu, ustawione szczytami do rynku. Jego rozmiary świadczą o minionym okresie bogactwa i prosperity miasta, które prawa miejskie otrzymało już w 1390 r., ale niestety utraciło w okresie międzywojennym.

Informacja praktyczna

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu

www: http://www.jacmierz.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Parkowa 12,38-532 Jaćmierz

Jadąc drogą 886 z Brzozowa w kierunku Rymanowa, za Turzym Polem skręcamy do Jaćmierza. Na Rynku w Jaćmierzu skręcamy w prawo i po ok. 100 m dojeżdżamy do celu. Kościół stoi po prawej stronie ulicy (nr 65).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.