Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Golcowa

Kościół parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP

Kościół w Golcowej jest jednym z najstarszych obiektów drewnianej gotyckiej architektury sakralnej, pochodzi prawdopodobnie z XV w. Zbudowany został z drzewa modrzewiowego. Przy jego budowie zastosowano system więźbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowy należący do najstarszych typów konstrukcyjnych kościołów drewnianych. Pomimo wielu remontów i przebudów znacznie zmieniających jego bryłę zachował do dzisiaj liczne fragmenty pierwotnej konstrukcji.

Świątynia jest dwudzielna, orientowana, konstrukcji zrębowej. Kruchty posiadają konstrukcję słupową z drewnianym szalunkiem deskami. Prezbiterium ma kształt prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie. Prezbiterium okna zamyka tzw. ośli grzbiet. Do zakrystii prowadzi polichromowany portal. Ciekawa jest bardzo dobrze zachowana storczykowa konstrukcja więźby dachowej. Wnętrze nawy zamyka strop płaski z zaskrzynieniami, wsparty dostawionymi później słupami. Na belce tęczowej znajduje się barokowy krucyfiks. Ściany zdobi polichromia architektoniczna, a stropy figuralna.

Najstarszym zabytkiem ruchomym jest tu kamienna chrzcielnica gotycka datowana na koniec XV w. z późnobarokową pokrywą. Ołtarz późnobarokowy z I poł. XVIII w., podobnie jak ołtarze boczne. Ambona z XVII w.

Na starszej części więźby, z czasów budowy kościoła, zachował się komplet oznakowań. Znaki ciesielskie w postaci nacięć dłutem o półokrągłym zakończeniu, długości 3–4 cm i głębokości ok. 0,5 cm oraz ilości odpowiadającej kolejności wiązara, licząc od prezbiterium (od wschodu ku zachodowi), umieszczone są zawsze od strony wiązania i zazwyczaj w niedalekiej odległości od niego.

Podczas prac renowacyjnych we wnętrzu w latach 2014–2018 zdjęto kilka późniejszych malowań ścian i przywrócono XIX-wieczną polichromię autorstwa Jana Tabińskiego. Na ołtarzach i ambonie odtworzono pierwotną kolorystykę.

Przy kościele stoi XX-wieczny drewniany lamus odnowiony w 2018 r. Urządzono tu wystawę, która prezentuje zbiory sakralne. Odbywają się w nim również zajęcia edukacyjne i warsztaty.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Golcowej
www: www.golcowa.przemyska.pl
Adres/wskazówki dojazdu: Golcowa 1, 36-231 Golcowa
Jadąc drogą krajową nr 9 od strony Rzeszowa, przed Domaradzem dojeżdżamy do skrzyżowania dróg nr 9, 884 (w kierunku Dynowa) i drogi lokalnej do Przysietnicy. Skręcamy w drogę na Przysietnicę. Po przejechaniu ok. 4,5 km docieramy do celu.
Kościół stoi po prawej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.