Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Obarzym

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego została zbudowana w 1828 r. z fundacji Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej. Pierwotnie była cerkwią parafialną, lecz w 1786 r. stała się świątynią filialną parafii w Izdebkach. Po wysiedleniach stała opuszczona i rozgrabiona. W 1970 r. dokonano remontu z przeznaczeniem na kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, podlegający parafii w Dydni. Wnętrze wówczas oszalowano deskami. Szczęśliwie podczas ostatniego remontu zostały one zdjęte, a znajdująca się wiele lat pod nimi ciekawa klasycystyczna polichromia iluzjonistyczna i figuralna została odnowiona.

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, zbudowana na rzucie wydłużonego ośmioboku. Dach i ściany pobite są gontem. Zachowały się drewniane epitafia inskrypcyjne z XIX w.: Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej oraz Ludwika Wysockiego.

We wnętrzu znajduje się ciekawy iluzjonistyczny ołtarz ze sceną Wniebowstąpienia Pańskiego. Na ścianach nawy iluzjonistyczne kolumny, namalowane zacheuszki, medaliony z postaciami ewangelistów i motyw oka opatrzności. Strop pozostał deskowany.

Przed dekadą przy świątyni postawiono prostą dzwonnicę metalową z dwoma dzwonami: Jan Paweł (na cześć papieża) i Ignacy (na cześć biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka).

Legenda ludowa powiada, że oryginalna nazwa miejscowości – Obarzym – pochodzi od dwóch braci, osadników, przybyszy z Rzymu. O nich ponoć mówiono: Oba z Rzymu, co przekształciło się w obecny Obarzym. Historycy jednak skłaniają się ku temu, że założona w średniowieczu wieś na prawie niemieckim, nosiła nazwę Oberinn, czyli droga w górę (ober – górny, Inn – droga) lub karczma na górze (ober – górny, Inn –karczma).

 Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni

Kościół filialny pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie

www: http://www dydnia.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Obarzym 52,36-04 Obarzym

Jadąc drogą nr 835 od strony Grabownicy w kierunku Dynowa, za Krzemienną skręcamy w lewo w drogę lokalną do Obarzyma. Po ok. 2,5 km dojeżdżamy do celu. Kościół (obecnie filialny parafii rzym.-kat. w Dydni) stoi po prawej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.