Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Jurowce

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jerzego

W Jurowcach stoi drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego, zbudowana w 1873 r. Po 1947 r. przejęta została na potrzeby wiernych rzymskokatolickich.

Budowla jest orientowana, trójdzielna o konstrukcji (co w naszych cerkwiach jest rzadkie) słupowej. Przy prezbiterium zakrystia od południa i kaplica kolatorska od północy. Nawa z trójbocznie zamkniętymi kaplicami transeptowymi. Nad każdą z trzech części konstrukcji kopuły na oktogonalnych tamburach, zwieńczone pozornymi latarniami. Dach pobity blachą. Świątynia szalowana deskami w pionie.

Wewnątrz płaskie, ośmioboczne kopuły pozorne, w zakrystii i kaplicy kolatorskiej pozorne sklepienia. Przejścia z nawy do kaplic ozdobnie obramowane. W prezbiterium portale prowadzące do zakrystii i kaplicy z kolumienkami po bokach i ozdobnym gzymsem w zwieńczeniu. Polichromia współczesna obiektowi. W kopule sklepienie niebieskie i katolickie wyobrażenie Boga Ojca. Ikonostas nie zachował się. Ołtarz boczny z ikonami Chrystusa Pantokratora i Chrystusa Ukrzyżowanego pochodzi z XIX w.

Przy cerkwi murowana, klasycystyczna dzwonnica parawanowa z 1905 r. Dwukondygnacyjna, trójkopułowa. Sygnaturka z datą 1670 r. Obok niej stoi rzeźba św. Andrzeja współczesna dzwonnicy. Po drugiej stronie drogi znajduje się piękny neoklasycystyczny zespół dworski z XIX w. będący własnością rodziny Słoneckich. Wokół dworu znajduje się zabytkowy park krajobrazowy i staw.

Nad wsią dominuje rozłożysta góra o nazwie Wrocień. Legenda przypisuje tę nazwę pustelnikowi – lekarzowi – uzdrowicielowi, który miał niegdyś zamieszkiwać na jej stokach.

Informacje praktyczne

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jurowcach

rzymskokatolicki kościół parafialny

Adres/wskazówki dojazdu: 38-507 Jurowce

Wyjeżdżając z Sanoka drogą nr 28 w kierunku Krosna, skręcamy w prawo na drogę 886 do Rzeszowa. Po 3 km dojeżdżamy do celu. Kościół stoi po prawej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Krzysztof Zajączkowski, Michał Bosek

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.