Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Stefkowa

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy wzniesiona w latach 1836−1840 obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego – filia parafii w Olszanicy. Fundatorem świątyni był prawdopodobnie Andrzej Górski i niejaki Laskowski.

Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, o ścianach pobitych gontem. Bryła zewnętrznie trójdzielna, z dostawioną do przednawia słupowo-ramową, dwukondygnacyjną wieżą, dobudowaną prawdopodobnie w 1906 r., oszalowana deskami w pionie. Nad wieżą dach namiotowy, czterospadowy, nad pozostałymi częściami dachy kalenicowe. Nad zakrystią i składzikiem dachy pulpitowe. Nad nawą pozorna wieżyczka sygnaturowa. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, zakrystią od północy i składzikiem od południa.

We wnętrzu stropy płaskie. Ściany nawy i stropy pokryte polichromią przedstawiającą sceny z Nowego Testamentu. W prezbiterium ołtarz z baldachimem, przy ścianach zaś fragmenty zdemontowanego ikonostasu z 1904 r. Po lewej stronie od ołtarza ikona Chrystusa Pantokratora pochodząca z rzędu Deesis ikonostasu. Po prawej fragment ołtarza cerkiewnego z 1797 r. fundacji Wasyla Bodnara i jego matki, z ikoną Matki Bożej Pokrow, przedstawiającą również fundatorów i przedstawicieli różnych stanów. W lewym ołtarzu bocznym obraz Świętej Rodziny adorującej śpiące Dzieciątko z początku XVIII w. Obok ołtarza rzeźbione drzewce do sztandarów z malowanym zwieńczeniem. Na zachodniej ścianie nawy dwa przedwojenne obrazy, jeden z nich z podpisem francuskim. Pod chórem, przy ścianie południowej, cenny obraz św. Hieronima z XVII w.

Na południe od cerkwi dzwonnica z 1906 r., konstrukcji słupowo-ramowej, kryta dachem namiotowym, czterospadowym. Na cmentarzu przycerkiewnym nagrobki z XIX i XX w.

 Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Stefkowej

Adres/wskazówki dojazdu: Stefkowa, 38-722 Olszanica

Świątynia (obecnie kościół filialny parafii MB Pocieszenia w Olszanicy) usytuowana jest przy drodze nr 84 z Leska do Ustrzyk po jej lewej stronie.

 

Zdjęcie: Krzysztof Zajączkowski, arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.