Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Świątkowa Wielka

Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła

Cerkiew pw. św. Archanioła Michała zbudowana została w 1757 r. z fundacji Piotra Paszkiewicza, właściciela Świątkowej. Pierwotnie stała ponoć za potokiem, lecz została przeniesiona na nowe miejsce z powodu problemów z dotarciem wiernych do cerkwi podczas wysokiego stanu wody.

Świątynię remontowano w XVIII, XIX i XX w. Wieżę dostawiono zapewne podczas remontu w 1796 r., zaś zakrystię w 1833 r.

Świątkowska cerkiew jest klasyfikowane jako łemkowska typu północno-zachodniego, wariant starszy. Orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna. Przy północnej ścianie prezbiterium/wiwtara znajduje się zakrystia. Dachy brogowe, łamane, zwieńczone neobarokowymi pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Wieża o konstrukcji słupowej, o pochyłych ścianach, z izbicą, zwieńczona jest przysadzistą pozorną wieżyczką sygnaturkową. Słupy wieży obejmują narteks. W latach 50. XX w. dolną część słupów wycięto z powodu przegnicia i zastąpiono betonowymi cokołami. Konstrukcję wieży otacza zachata. W 1967 r. odkryto fragmenty portalu z datą 1757. Podczas remontu w 2014 r. dokonano odtworzenia zewnętrznego malowania świątyni. Dominuje kolor niebieski i zielony, zaś arkadowanie podkreślone jest czerwienią.

W środku wyjątkowo barwna polichromia figuralna i ornamentalna z XVIII w., częściowo przemalowana w XIX w., o cechach barokowych Kopuła nawy ze ściągiem krzyżowym ozdobionym rzeźbionym ornamentem sznurowym. W narteksie znajduje się strop płaski równie bogato ozdobiony. Na nim wyobrażenie proroka Eliasza na ognistym rydwanie. W prezbiterium znajduje się ołtarz z XVIII w. ze współczesnym obrazem. W nawie nad narteksem XVII-wieczna ikona Sądu Ostatecznego. Na ścianie północnej nawy zawieszono wielosferową ikonę Pasji z lat 40. XVII w. Zachowała się również kamienna kropielnica z XVII w.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy
rzymskokatolicki kościół filialny

Adres/wskazówki dojazdu: 38-232 Świątkowa Wielka

Jadąc drogą nr 992 od Krempnej, za mostem na Wisłoce w Świątkowej Małej skręcamy w prawo i po ok. 1,5 km dojeżdżamy do centrum wsi. Po lewej stronie drogi stoi cerkiew (obecnie kościół filialny parafii rzym.-kat. w Desznicy).

 

Zdjęcia: Michał Bosek, Krzysztof Zajączkowski

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.