Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Jaśliska

Zespół zabudowy

Jaśliska to bardzo stare nadgraniczne miasto założone w 1366 r. przy szlaku winnym z Węgier, co zapewniało mu wysoki status materialny. Zaświadczają o tym także pozostałości murów obronnych z XVI–XVII w., bowiem nie każde miasto było stać na ich budowę i utrzymanie. Niestety, upadek gospodarczy Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. oraz konkurencja sąsiedniej Dukli doprowadziły ten piękny gród do zubożenia, a ostatecznie do utraty praw miejskich w 1934 r.

O jego dawnej świetności świadczy dziś kościół pw. św. Katarzyny, murowany, wybudowany w latach 1724–1756, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi – Matki Boskiej Jaśliskiej, wykonany na desce lipowej w XV w. Otoczony kultem miejscowych Polaków, Łemków i Słowaków, był celem licznych pielgrzymek. 10 czerwca 1997 r. został ukoronowany przez Jana Pawła II podczas mszy św. odprawionej w Krośnie.

Bardzo interesująca jest drewniana zabudowa rynku. Najstarsze budynki o konstrukcji przysłupowej pochodzą z połowy XIX w. Zachowały się one w zachodniej pierzei rynku. Pod niektórymi domami przetrwały do dziś XVI-wieczne piwnice przeznaczone do składowania wina. Interesujące domy można zobaczyć również przy ul. Węgierskiej i Wolańskiej.

Domy, które zachowały się do dziś, są drewniane, konstrukcji zrębowej lub zrębowo-przysłupowej, węgłowane na tzw. jaskółczy ogon. Niektóre z nich zostały oszalowane na przełomie XIX i XX w. deskami w pionie. Dwutraktowe lub wielotraktowe, z sienią z boku na przestrzał. We wnętrzach znajdują się stropy belkowe. Dwuspadowe dachy wysunięte przed zrąb ściany tworzą malownicze podcienia.

Jaśliska miały swoich krzyżowców. W 1657 r. król Jan Kazimierz zatwierdził tu Kongregację Współczującą Chrystusowi, której członkowie nosili czerwone płaszcze z białym krzyżem. Główną ich rolą było strzeżenie szlaku handlowego przed zbójnikami.

Jaśliska stały się sławne, gdyż były miejscem akcji nominowanego do Oscara filmu Jana Komasy Boże Ciało z 2019 r.

Informacje praktyczne

Adres/wskazówki dojazdu: 38-485 Jaśliska

Jadąc od strony Dukli, ok. 1,8 km od skrzyżowania drogi nr 897 z drogą nr 887 skręcamy w prawo w stronę centrum Jaślisk. Po ok. 600 m dojeżdżamy do celu.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.