Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Komańcza

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Matki Bożej

Obecna cerkiew prawosławna w Komańczy to replika jednej z najbardziej unikatowych cerkwi karpackich. Wieczorem 13 września 2006 r. doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego cała bryła bezcennej świątyni spłonęła. Ocalała wyłącznie wolnostojąca dzwonnica. Cerkiew udało się odbudować w pierwotnym kształcie.

Cerkiew parafialną pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy wzniesiono w latach 1800–1803. Służyła ona przed wojną jako cerkiew greckokatolicka. Od 1963 r. użytkowana była przez wiernych prawosławnych.

Cerkiew była budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną. Dach wielopołaciowy o wspólnej kalenicy zwieńczony czterema wieżyczkami podzielonymi ząbkowanymi gzymsami, z pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Dobudowaną później od strony wschodniej zakrystię zwieńczono również pozorną wieżyczką sygnaturkową. Przed narteksem niewielki przedsionek konstrukcji słupowo-ramowej, przykryty dachem pulpitowym. W prezbiterium, nawie i babińcu znajdowały się kopuły namiotowe, ośmiopolowe.

Do czasu pożaru we wnętrzu znajdował się wspaniały czterosferowy, architektoniczny ikonostas z 1832 r. W rzędzie ikon namiestnych: św. Mikołaj, Bogurodzica z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, Chrystus Nauczający, Matka Boska Pokrowa. Carskie wrota w formie tzw. Drzewa Jessego z sześcioma tondami przedstawiającymi czterech ewangelistów oraz scenę Zwiastowania. Na ościeżach carskich wrót św. Bazyli Wielki i Jan Chryzostom, a także nazwiska malarzy ikon. Ołtarz w prezbiterium z 1803 r. W polu głównym Matka Boska z Dzieciątkiem. Ołtarzyk boczny z końca XVII w.

Drewniana dzwonnica bramna o konstrukcji słupowo-ramowej, trójkondygnacyjna, o ścianach pochyłych do wewnątrz, oszalowana deskami w pionie zbudowana w 1834 r. jako jedyna ocalała z pożogi. Na niej namiotowy hełm z pozorną latarnią.

Cerkiew jest otoczona murkiem z polnych kamieni. Przy świątyni jest kilka nagrobków.

 

Informacje praktyczne

Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy

Adres/wskazówki dojazdu: Komańcza 216, 38-543 Komańcza

W Komańczy z drogi nr 892 skręcamy w drogę nr 897 w kierunku Daliowej i Dukli. Po ok. 600 m dojeżdżamy na parking przed stojącą po prawej stronie drogi cerkwią. 

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz, Anna Budzyń

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.