Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Świątkowa Mała

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła

Tutejsza świątynia jest dawną łemkowską cerkwią greckokatolicką pw. Michała Archanioła z 1762 r. Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego parafii w Desznicy.

Cerkiew w Świątkowej Małej istniała już w 1581 r. jako świątynia filialna parafii prawosławnej w Grabiu. W 1762 r. wzniesiono nową cerkiew filialną parafii w Rozstajnem. Po 1860 r. weszła ona w skład parafii w Świątkowej Wielkiej. W 1927 r. w czasie rekonfesji na prawosławie, czyli tzw. schizmy tylawskiej, mieszkańcy Świątkowej Małej przyjęli prawosławie. Świątynia pozostała jednak własnością kościoła katolickiego obrządku greckokatolickiego, zatem wierni nie mogli do niej uczęszczać. Postanowili zatem chodzić do czasowni. w Świątkowej Wielkiej. W latach 50. XX w. cerkiew przejęli katolicy obrządku rzymskiego, osadnicy z okolic Nowego Targu. Po 1956 r. z wysiedlenia zaczęli wracać nieliczni Łemkowie.

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna, przed narteksem stoi wieża konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, z niewielką kruchtą. Nad izbicą dach namiotowy, z pozorną wieżyczką sygnaturkową. Nad nawą i prezbiterium dachy brogowe, łamane, również z pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Nad narteksem dach dwuspadowy. Dachy pokryte są gontem, zaś hełm wieży blachą. Wnętrza nawy i prezbiterium wieńczą kopuły zrębowe. W narteksie i przedsionku stropy płaskie.

Świątynię wyposażono w elementy, które ocalały ze zniszczonej świątyni w Rozstajnem. Zachował się częściowo rozkradziony ikonostas barokowy z rokokowymi elementami. W latach 70. XX w. skradziono carskie wrota i diakońskie wrota oraz ikony z rzędu prazdników i proroków. Na ścianach bocznych cerkwi wiszą jeszcze inne ikony cerkiewne z XVI i XVII w. W miejscu carskich wrót wstawiony został obraz Chrystusa Nauczającego. Wyjątkowo interesująca jest duża ikona Sądu Ostatecznego z 1653 r.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy
rzymskokatolicki kościół filialny

Adres/wskazówki dojazdu: 38-232 Świątkowa Mała

Jadąc drogą nr 992 od Krempnej, ok. 2,5 km za Kotanią skręcamy w lewo za przystankiem autobusowym i po 500 m dojeżdżamy do cerkwi (obecnie kościół filialny parafii rzym.-kat. w Desznicy).

 

Zdjęcia: Krystian Kłysewicz, Kamil Paluszek

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.