Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Gawłuszowice

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha

Pierwszy kościół parafialny w Gawłuszowicach został ufundowany w 1215 r. przez Krystyna z Obichowa. O drugim kościele mówi się, że stał nad Wisłoką, ale był on często zalewany przez wody Wisłoki, a w 1685 r. rzeka porwała go z nurtem wezbranej wody. Kolejny kościół postawiono w 1667 r. już daleko od rzeki. Data budowy kościoła została uwidoczniona na belce tęczowej od strony prezbiterium. Tutejszy kościół jest jedną z największych świątyń drewnianych w Polsce. Posiada kubaturę 3140 m3 i powierzchnię 692,1 m2.

Kościół pw. św. Wojciecha posiada cechy drewnianej architektury gotyckiej. Jest świątynią jednonawową o konstrukcji zrębowej. Zbudowany jest z drzewa modrzewiowego i kryty gontem.

Pokrywająca strop oraz ściany świątyni polichromia ornamentalna została wykonana w 1924 r. Kompozycja polichromii ma charakter ciągły, bez podziału na część ołtarzową i nawową. Większość namalowanych ornamentów i symboli jest schematyczna, wykonana jakby z użyciem szablonów. Wyjątek stanowi umieszczony na północnej ścianie prezbiterium wizerunek Chrystusa stojącego w wypełnionej krwią kamiennej studni, z której trzema kanalikami wypływa woda. Chrystus przedstawiony jest z rozłożonymi ramionami, na głowie ma koronę cierniową oraz perizonium na biodrach. Otoczony jest pnączami winnego grona, nad nim znajduje się napis: Dla ciebie człowiecze dał Bóg przekłuć sobie ręce, nodze obie krew święta szła z Boga na zbawienie Tobie.

W kościele znajdują się trzy rokokowe ołtarze oraz obraz Chrystusa na krzyżu z XVIII w. Ambona w kształcie dzwonu pochodzi z XVIII w., przykryta jest baldachimem z lambrekinami. W ołtarzu głównym Matka Boska Nadwiślańska z XVII w. Drewniana chrzcielnica wykonana w XVII w. ma kształt kielicha z puklowaną czarą. Na pokrywie chrzcielnicy znajduje się rzeźba przedstawiająca chrzest Chrystusa w Jordanie.

Chór muzyczny z XVIII w. wsparty jest na sześciu słupach, dwa z nich posiadają rzeźbione kapitele. Parapet chóru z płycinami, w części centralnej jest półkoliście wygięty. Prospekt organowy pochodzi z XIX w.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach

www: http://www. parafiagawluszowice.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Gawłuszowice 2, 39-307 Gawłuszowice

Z Mielca kierujemy się na drogę lokalną do Gawłuszowic. Po 14 km dojeżdżamy przed kościół stojący po prawej stronie drogi w południowej części wsi (nr 2).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.