Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Zaklików

Kościół pw. św. Anny (obecnie kaplica cmentarna)

Kościół pw. św. Anny został zbudowany z drzewa modrzewiowego w latach 1580–1583. Przy kościele w 1581 r. wybudowano przytułek i założono szkołę parafialną. Gdy w latach 1585–1590 tutejsze dobra przejął Marcin Gniewosz, który przeszedł na kalwinizm, kościół pw. św. Anny stał się czasowo kościołem parafialnym, gdyż dotychczasowa świątynia parafialna w Zdziechowicach stała się zborem. Po likwidacji gminy kalwińskiej (ok. 1594 r.) i spaleniu się kościoła/zboru w Zdziechowicach był jedynym ocalałym kościołem w dawnej parafii zdziechowickiej. Wkrótce jednak wybudowano nowy, ufundowany przez Annę, wdowę po Marcinie Gniewoszu, duży murowany kościół parafialny pw. św. Trójcy tym razem już w Zaklikowie. Tutaj też erygowano nową parafię.

Kościół św. Anny to budowla jednonawowa, na podmurówce kamiennej, oszalowany z zewnątrz deskami w pionie. Dach dwuspadowy, kryty gontem, nad prezbiterium niższy. Nad nawą znajduje się wieżyczka z sygnaturką. Przy północnej ścianie dobudówka pełniąca funkcję przechowywania trumien ze zmarłymi. Zakrystię, dobudówkę i kruchtę dobudowano w XIX w.

W nawie i prezbiterium sklepienia kolebkowe na jednym poziomie. Na belce tęczowej znajduje się krzyż z XVIII w. Na chórze organy.

W kościele znajdują się trzy ołtarze: główny z XVII-wiecznym obrazem św. Anny Samotrzeć oraz dwa boczne – jeden z końca XVII w. z obrazem św. Józefa, a drugi z początku XVIII w. z obrazem nieznanego kardynała. Ambona z przełomu XVIII i XIX w. Ściany wewnątrz malowane białą farbą. Na ścianach kościoła liczne obrazy, które są wotami mieszczan zaklikowskich.

Obecnie świątynia pełni funkcję kaplicy cmentarnej.

Ciekawym zwyczajem jest przybijanie na zewnętrznych ścianach świątyni tabliczek pogrzebowych po zmarłych pochowanych na tym cmentarzu.

Na rynku głównym znajduje się autentyczny słup graniczny stojący na dawnej granicy Galicji i Królestwa Kongresowego.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Zaklikowie

rzymskokatolicki kościół cmentarny pw. św. Anny w Zaklikowie

www: http://www.parafiazaklikow.pl

Adres/wskazówki dojazdu: ul. Nagórskiej, 37-470 Zaklików

Zaklików leży 23 km na północ od Stalowej Woli. Kościół, obecnie pełniący funkcję kaplicy cmentarnej, usytuowany jest na cmentarzu przy ul. św. Anny.

 

Zdjęcie: arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.