Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Miękisz Stary

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy

Data budowy cerkwi pw. Opieki Matki Bożej (Pokrow) jest nieznana. Przypuszcza się, że została wzniesiona w XVII w., a na pocz. XIX w. została przebudowana.

Po wysiedleniach w latach 40. XX w. cerkiew była nieużytkowana. W latach 60. XX w. jej wyposażenie zostało przewiezione do Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Architektura świątyni oparta jest na ogólnym kanonie tradycyjnego drewnianego budownictwa cerkiewnego z widocznymi wpływami architektury łacińskiej. Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, z przedsionkami o konstrukcji słupowo-ramowej. Nawa i zakrystia łączone z sanktuarium „na słup”. Łącza ciesielskie w sanktuarium „na zamek”, w nawie i narteksie „na jaskółczy ogon”.

Cerkiew posiada klasyczny układ trójdzielny z szeroką nawą na planie zbliżonym do kwadratu, znacznie węższym prezbiterium na rzucie wydłużonego prostokąta, zamkniętym od wschodu trójbocznie oraz krótkim narteksem na rzucie prostokąta. Do prezbiterium dostawiona jest od strony północnej zakrystia, do narteksu prostokątne kruchty od strony północnej i zachodniej. Nawę wieńczy niewysoki ośmioboczny, zrębowy tambur nakryty ośmiopołaciowym dachem namiotowym z wieżyczką sygnaturkową. Nad narteksem dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy. Kruchty i zakrystia pokryte dachami dwuspadowymi oraz pulpitowym. Ściany szalowane pionowo z listwowaniem. Dachy i tambur obite blachą.

We wnętrzach sklepienia i stropy deskowe. W prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie eliptyczna kopuła, w narteksie strop płaski. Polichromia figuralna i iluzjonistyczna zachowały się częściowo na ścianach nawy, tamburze i sklepieniu kopuły, ścianach narteksu oraz balustradzie chóru.

Na terenie przycerkiewnym zachowały się pozostałości cmentarza.

Opuszczona i zaniedbana świątynia popada w ruinę. Na ratunek niedawno pospieszyło jej Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich, które prowadzi prace badawcze i remontowe.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Miękiszu Starym

greckokatolicka cerkiew pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy
obecnie nieużytkowana

Adres/wskazówki dojazdu: 37-545 Miękisz Stary

W Radymnie kierujemy się w stronę Korczowej. W Duńkowicach skręcamy w lewo w kierunku Charytan i Miękisza Starego. Na skrzyżowaniu w Miękiszu Starym jedziemy w prawo w stronę Tuchli i po 800 m docieramy do cerkwi (obecnie nieużytkowana).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.