Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Prałkowce

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni

Przy murowanej, klasycystycznej cerkwi greckokatolickiej z 1842 r. pw. Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni w Prałkowcach stoi interesujący zabytek architektury drewnianej – dzwonnica z końca XVI w.

Zrekonstruowana w 1967 r. drewniana budowla ma konstrukcję słupowo-ramową o pochyłych ścianach, nadwieszoną pseudoizbicę z otwartą galerią słupową. Pokryta jest dachem namiotowym z czteropołaciową baniastą wieżyczką zwieńczoną kutym, żelaznym krzyżem. Ściany i dach dzwonnicy pobite są gontem. Podwalinę osłonięto daszkiem okapowym. Podobny daszek występuje poniżej izbicy.

Wspomnianą cerkiew wzniesiono za sprawą Eustachego Drużbackiego, który podczas pożaru w 1840 r. poprosił ratujących płonącą ówczesną świątynię, by pomogli ugasić pożar jego lasu. Po dwóch latach w miejsce spalonej cerkwi postawił okazałą świątynię, która z kolei po wysiedleniu ludności ukraińskiej w latach 40. XX w. wykorzystywana była jako kościół rzymskokatolicki parafii Matki Bożej Zbaraskiej. Współcześnie kościół należy do księży michalitów. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVI w. namalowany na blasze miedzianej, przed którym według tradycji modlił się król Jan III Sobieski.

Na szczycie wzgórza, na południowy zachód od wioski, znajduje się fort artyleryjski GW VII „Prałkowce”, należący do zewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach
rzymskokatolicki kościół pw. Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach
www: pralkowce.michalici.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Prałkowce 240, 37-700 Przemyśl

Jadąc od mostu Orląt Przemyskich w stronę Krasiczyna, po ok. 4 km dojeżdżamy do kościoła w Prałkowcach usytuowanego po prawej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.