Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Fredropol

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy została zbudowana w latach 1923−1926 na miejscu starszej pochodzącej z 1777 r. świątyni, Wzniesiono ją w obecnie nieistniejącej wsi Kormanice, sąsiadującej wówczas z Fredropolem, miasteczkiem utworzonym przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę.

Od wysiedlenia ludności ukraińskiej w latach 40. XX w. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a w 1961 r. świątynię konsekrowano pw. Narodzenia NMP.

Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej z trójbocznie zamkniętym sanktuarium, do którego ścian bocznych dobudowano prostokątne pastoforia. Dominującym elementem bryły jest ośmioboczny tambur, osadzony na konstrukcji z trzema poziomami daszków, nakryty smukłą kopułą zwieńczoną pozorną latarnią. Nad nawą i babińcem dachy dwuspadowe, nad sanktuarium pięciopołaciowy, a nad pastoforiami pulpitowe. Wnętrze, częściowo przekształcone, wieńczy wtórny strop płaski.

Dzwonnicę wybudowano na rzucie prostokąta, dłuższym bokiem na linii wschód-zachód. Zadaszono ją dachem namiotowym zakończonym ośmioboczną, smukłą, pozorną wieżyczką sygnaturkową. Górną kondygnację obiega pas otworów utworzonych pomiędzy słupkami, wzbogacony charakterystycznym mieczowaniem. Dzwonnicę wybudowano z drewna w konstrukcji słupowej. W jednoprzestrzennym wnętrzu znajdują się dwa dzwony.

Na stoku pobliskiej Łysej Góry znajduje się dawne miejsce kultu − Zjawlinia. Legenda mówi, że w tym miejscu dziewczynie zbierającej w lesie zioła objawiła się Matka Boża. Ślady jej stóp odcisnęły się w kamieniu. Do czasu wysiedlenia grekokatolików stała tutaj cerkiew pw. św. Makarego Męczennika. Kamień z cudownym śladem stóp znajdował się pod ołtarzem. Podobno kilkakrotnie próbowano zawieźć kamień do Kormanic, ale on w tajemniczy sposób powracał.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kormanicach

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Kormanicach

Adres/wskazówki dojazdu: Kormanice 13, 37-734 Fredropol

Kierując się z centrum Przemyśla na płd.-wsch., z ul. Słowackiego skręcamy w prawo i jedziemy w stronę Arłamowa (prowadzą znaki). Po ok. 8,7 km (licząc od skrętu) dojeżdżamy do celu. Świątynia stoi po prawej stronie przy drodze.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.