Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Łówcza

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy

Świątynię pw. św. Paraskewy wzniesiono w 1808 r. z fundacji Jana Matczyńskiego, dziedzica wsi. Zgodnie z wolą fundatora cerkwi nadano wygląd kościoła łacińskiego. Cerkiew otrzymała plan zewnętrznie dwudzielny z dachami dwuspadowymi. Pod południową zakrystią zlokalizowano kryptę rodową. Dopiero w 1899 r. świątynię przebudowano, nadając jej obecny kształt. Nad nawą wzniesiono kopułę, plan uzupełniono o narteks/prytwor.

Po wysiedleniach lat 40. XX w. cerkiew została zamieniona na kościół filialny pw. Matki Bożej Bolesnej parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Płazowie. Remont cerkwi przeprowadzony został w latach 60. XX w.

Świątynia jest orientowana, trójdzielna, zrębowa, wzniesiona z drewna sosnowego na dębowych podwalinach i kamiennej podmurówce. Pod podłogą sanktuarium w XIX w. została umieszczona belka nadproża głównego otworu wejściowego poprzedniej cerkwi z wyciętym rokiem 1698. Przy prezbiterium dobudowane dwie zakrystie. Nad nawą ośmiopołaciowa kopuła zrębowa na tamburze z parą pendentywów, zwieńczona pozorną latarnią. W sanktuarium i narteksie pozorne sklepienia kolebkowe o łuku odcinkowym, od zewnątrz nakryte dachami dwuspadowymi.

Wnętrze w dolnej części obite boazerią, powyżej polichromia architektoniczna i figuralna. W prezbiterium zachowały się zacheuszki. W narteksie nad wejściem do nawy inskrypcja cyrylicą z rokiem budowy 1808 i wykonania polichromii 1905. Z wyposażenia zachował się ołtarz architektoniczny w prezbiterium z przełomu XVIII i XIX w. Między nawą a prezbiterium ikonostas z 1901 r. pozbawiony ikon z dolnych rzędów. Na ścianach pojedyncze ikony i obrazy z XIX w.

Przy cerkwi drewniana dzwonnica wolnostojąca z końca XIX w.

Po wybudowaniu w 2001 r. nowego kościoła cerkiew przestała być użytkowana.

Na zachód od cerkwi cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi (XIX–XX w.) i kaplica upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w Galicji w 1848 r. Wśród kamiennych nagrobków wyróżnia się klasycystyczny pomnik z warsztatów lwowskich Ignacego d’Thullie, właściciela wsi.

W Łówczy znajdują się również resztki zespołu dworskiego, założenia parku geometrycznego i brama.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archanioła w Płazowie

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Bolesnej w Łówczy

Adres/wskazówki dojazdu: Łówcza 47A, 37-614 Łówcza

Jadąc drogą nr 865 w kierunku Narola, w Płazowie skręcamy na prawo. Po 3 km skręcamy w lewo na drogę lokalną do Łówczy. Po 2 km dojeżdżamy do celu.

ZOBACZ CERKIEW W WIRTUALNEJ ODSŁONIE

 

Zdjęcie: Krzysztof Zajączkowski, Marek Kuziemski - ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.