Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Wola Wielka

Zespół cerkiewny – dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Opieki NMP

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy wybudowano w 1755 r. W 1784 r. była świątynią filialną parafii w Lipsku, a od połowy XIX w. w Krupcu (obecnie część Narola). Podczas remontu w 1844 r. do prezbiterium dostawiono zakrystię, a we wnętrzu wykonano chór.

W 1893 r. Joan Manastyrski wykonał polichromię. Prawdopodobnie wówczas przeprowadzony został remont, podczas którego wykonano ośmiopołaciową, sferyczną kopułę z pozorną latarnią. W narteksie i prezbiterium wprowadzono pozorne sklepienia deskowe, przedłużono zakrystię, powiększono część otworów drzwiowych i wymieniono okna. W 1902 r. ustawiono zakupiony w Łówczy ikonostas.

Po wysiedleniach dokonanych po II wonie światowej cerkiew została opuszczona i przejął ją w użytkowanie Kościół rzymskokatolicki. Odkąd w 1994 r. została wybudowana nowa świątynia pozostaje nieużytkowana. Opiekę nad zespołem sprawują mieszkańcy wsi wraz z fundacją Pro Academia Narolense.

Cerkiew zbudowano z drewna sosnowego, jest konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce, orientowana, trójdzielna. Na zewnątrz wsparte na rysiach wydatne zadaszenie. Powyżej niego ściany nawy oszalowane deskami pionowo z listwowaniem. Nawa przykryta ośmiopołaciową kopułą na niskim tamburze z pendentywami zwieńczoną cebulastym hełmem z pozorną latarnią. Nad narteksem i prezbiterium dachy kalenicowe.

Wewnątrz nad narteksem i prezbiterium pozorne sklepienia kolebkowe. Oryginalną polichromię zamalowano. Zachował się fragment późnobarokowego ikonostasu. Część wyposażenia jest w muzeach w Łańcucie i Lubaczowie. W nadprożu portalu głównego napis po łacinie: „DOMUS DEI AEDIFICATA A: D: 1755 D: 28 Apr.”.

Obok cerkwi stoi drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica konstrukcji słupowo-ramowej, zwieńczona galeryjką i dachem namiotowym. Przy cerkwi nagrobki kamienne z warsztatu bruśnieńskiego.

W okolicznych lasach roztoczańskich znajdują się świetnie zachowane radzieckie umocnienia tzw. Linii Mołotowa.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej w Łukawicy

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Opieki NMP w Łukawicy

Adres/wskazówki dojazdu: Wola Wielka, 37-610 Wola Wielka

Jadąc z Narola przez Lipsko i Łukawicę, po 8 km dojeżdżamy do Woli Wielkiej. Cerkiew stoi po prawej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Alicja Mróz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.