Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Łukawiec

Dawny rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Objawienia Pańskiego [Trzech Króli]

Kościół został wybudowany w latach 1754–1756 z drewna modrzewiowego. Obiekt był wielokrotnie odnawiany. W 1952 r. wnętrze świątyni pokryła polichromia wykonana przez Mariana Strońskiego z Przemyśla. Świątynia była kościołem parafialnym parafii Objawienia Pańskiego w Łukawcu do 1990 r., kiedy to dokonano konsekracji nowego kościoła NMP Królowej Polski.

Umieszczenie w 1965 r. w głównym ołtarzu cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Chorych (z XVII w.), czczonego poprzednio w Tartakowie k. Sokala, było szczególnie ważnym wydarzeniem. W 1991 r. papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Lubaczowie dokonał jego koronacji. Obraz obecnie umieszczony jest w nowym kościele parafialnym – sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej (Tartakowskiej), wzniesionym w latach 1980–1990.

Budowla ma konstrukcję zrębową. Składa się z jednoprzestrzennej prostokątnej nawy poprzedzonej kruchtą i węższego trójbocznie zamkniętego prezbiterium z dobudowaną od północy zakrystią. Zarówno nawa, jak i prezbiterium nakryte są dwuspadowym dachem o wspólnej kalenicy z niską czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę, która pierwotnie miała plan ośmioboczny i nakryta była hełmem baniastym. Przebudowano ją na przełomie lat 40. i 50. XX w. Ściany zewnątrz pobite pionowo deskami z olistwowaniem, zwieńczone profilowanym gzymsem. Dachy pobite gontem.

Nawę i prezbiterium nakrywają pozorne sklepienia deskowe o łuku odcinkowym. Prześwit między pomieszczeniami zamknięty łukiem zbliżonym do ostrego, z profilowaną belką tęczową. Na belce napis fundacyjny po łacinie z datą 1756. W świątyni zachowało się kompletne wyposażenie późnobarokowe z głównym ołtarzem Krzyża Świętego w prezbiterium i dwoma bocznymi w nawie (św. Józefa i Serca Pana Jezusa). Na łuku tęczowym umieszczona rzeźbiona grupa Ukrzyżowania. Na ścianach rozmieszczone są obrazy autorstwa Mariana Strońskiego. Ściany i sklepienia pokryte zostały wykonaną przez tego malarza polichromią.

Przy kościele znajduje się też zabytkowa dzwonnica. Na południe od zespołu świątynnego znajduje się budynek plebanii z pocz. XX w.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

www: www.parafialukawiec.iap.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Łukawiec 164, 37-626 Łukawiec

Kościół stoi w centrum wsi przy głównej drodze.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.