Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Chotylub

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow

Pierwszą cerkiew zbudowano w II poł. XVII w., kolejną w 1693 r. Ta zaś, która dotrwała do naszych czasów, została zbudowana na ich miejscu w 1888 r. prawdopodobnie z wykorzystaniem elementów starszej budowli. Jest to greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Pokrow Bogurodzicy.

Po wysiedleniu miejscowej ludności ukraińskiej obiekt zamieniono na rzymskokatolicki kościół filialny parafii w Cieszanowie pw. Opieki NMP. Remont przeprowadzono na przełomie lat 60. i 70. XX w., a w 1986 r. dobudowano do narteksu duży, szpecący bryłę przedsionek. Gdy w 2001 r. powstał nowy murowany kościół, cerkiew przestała być użytkowana.

Świątynia jest orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Węgły łączone na rybi ogon z rysiami podpierającymi okap. Ściany nad okapem oszalowane deskami w pionie z listwowaniem. Podmurówkę wykonano z kamienia łamanego. Nawę wieńczy ośmioboczna kopuła na tamburze zwieńczona pozorną latarnią. Od wschodu prezbiterium z dostawioną małą zakrystią od północy. Nad prezbiterium mniejsza kopuła zwieńczona makowiczką. Od zachodu przylega narteks przekryty dwuspadowym dachem kalenicowym. Wewnątrz tej części świątyni chór muzyczny.

Wewnątrz zachowało się wyposażenie z XVII–XIX w., w tym pięciorzędowy ikonostas z początku XVIII w.

Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z początku XX w., otynkowana, odnowiona w 1986 r. Niestety nie ma już na niej dzwonów.

Na wschodnim skraju Chotylubia znajduje się stary cmentarz. Zachowało się tu wiele wspaniałych starych nagrobków bruśnieńskich oraz odnowione okazałe nagrobki właścicieli wsi – Zarzyckich.

W miejscowości znajduje się drewniany krzyż, tzw. krzyż „Od powietrza”. Według miejscowych podań pierwszy taki krzyż postawiono tu 140 lat temu na pamiątkę końca zarazy we wsi.

Informacje praktyczne

Adres/wskazówki dojazdu: Chotylub 81, 37-611 Chotylub

Wyjeżdżając z Cieszanowa ul. Mickiewicza, skręcamy na Chotylub. Po 6 km dojeżdżamy do celu. Cerkiew obecnie nieużytkowana stoi po lewej stronie drogi.

 


Zdjęcie: arch. PROT

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.