Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Chłopice

Dawna cerkiew greckokatolicka, od 1788 r. kościół parafialny pw. Matki Bożej, Dzwonnica-kaplica

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny postawiono w 1761 r. w miejscu drewnianej kaplicy z 1688 r. W okresie szczególnej latynizacji cerkwi na naszych terenach świątynie mniej lub bardziej upodobniały się do kościołów rzymskich, a nawet odprawiano w nich msze po łacinie. Dlatego też opracowania podają, że w1786 r. została zamieniona na kościół i ustanowiono tam parafię Wniebowzięcia NMP, by w latach 1863–1875 przywrócić ryt liturgii prawosławny, nazywany greckim.

Świątynia zachowała się w niezmienionym stanie, z wszelkimi nawarstwieniami i elementami architektonicznymi. Oryginalna polichromia została odrestaurowana w latach 1958–1960, a w okresie 1988–2000 dokonano ponownej renowacji.

Obiekt posiada oryginalny XVIII-wieczny barokowy wystrój i wyposażenie wnętrza. Znajduje się tam kilka XIX-wiecznych epitafiów. Znajdowała się tu również cudowna ikona Matki Bożej z 1490 r., lecz w 1992 r. została skradziona. W jej miejsce wstawiono w 1995 r. kopię.

Współcześnie ze świątynią zbudowano kaplicę, której wnętrze zdobi polichromia przedstawiająca cudowne wydarzenia związane z kultem ikony Matki Bożej. W poł. XIX w. kaplicę rozbudowano.

Legenda głosi, że grecki kupiec Mikołaj Korniaktos, który podążał na targ w Jarosławiu, łapiąc spłoszone konie, trafił na śródleśną polanę. Ujrzał tam zwierzęta klęczące przed gruszą, na której wisiała ikona Bogurodzicy. Przejęty objawieniem ślubował, że postawi w tym miejscu kaplicę na cześć Maryi. Tak też uczynił.

Nieopodal kościoła znajduje się ołtarz polowy postawiony w latach 80. XX w. W pobliżu budynki starej i nowej plebanii, zabudowania gospodarcze oraz budynek zakonny sióstr służebniczek. W Chłopicach znajduje się również dwór z lat 30. XX w. oraz park.

Na terenie wsi zostały znalezione wyroby kultury ceramiki sznurowej, które sięgają czasów epoki kamienia. Odkryto także cmentarzysko urnowe.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach

www: http://www.chlopice.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Chłopice 102, 37-561 Chłopice

Z Pruchnika kierujemy się na Rokietnicę (droga nr 881). Po ok. 7 km skręcamy w lewo w kierunku Boratyna i Jarosławia. Po 6 km w Tarnawce jedziemy na prawo, a po 400 m na lewo i dojeżdżamy przed świątynię (nr 102).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.