Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Krzeczowice

Greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja

Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli, zbudowany został w 1770 lub 1793 jako kościół rzymskokatolicki. Niektóre źródła podważają te daty, sugerując, że czas budowy świątyni nie jest znany.

W XVIII w. kościół został zaadaptowany na cerkiew, jak podają obecne opracowania. Sytuacja wydaje się jednak być znacznie prostsza. Otóż XVIII w. to okres intensywnej latynizacji – po unii brzeskiej 1596 r., stuletnim konflikcie religijnym i ostatecznie synodzie zamojskim 1720 r., kiedy już wszystkie świątynie przyjęły unię. Wówczas fundatorzy budowali obiekty w typie kościołów rzymskich dla greckokatolickich wiernych lub oddawali swoje kaplice dworskie na potrzeby parafii, z obustronną zresztą korzyścią. Wówczas nie istniały dwa Kościoły, a jeden – katolicki. Ponieważ jednak przywiązanie wiernych do obrządku i języka było silne, powstał obrządek, który cesarzowa Maria Teresa nazwała greckokatolickim.

W 1945 r., po wysiedleniach, cerkiew zamieniono na kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli. Gdy w 1988 r. wybudowano nowy kościół parafialny, obiekt przestał pełnić funkcje kultowe. Dziś służy jako dom przedpogrzebowy.

We wnętrzu znajdują się XVIII-wieczne ołtarze i ławy drewniane z XX w.

W Krzeczowicach zachowały się pozostałości zespołu dworskiego, na który składają się: murowana oficyna z końca XIX w., część XIX-wiecznych budynków i park krajobrazowy. W latach 80. XX w. drewniany dwór z XVII w. został przeniesiony do Skansenu „Pastewnik” w Przeworsku.

W istniejącym tu w międzywojniu majątku Polskiej Akademii Umiejętności ze względu na ciężkie warunki pracy w czerwcu 1936 r. pracownicy podnieśli bunt. Policja 2 lipca 1936 r. otworzyła ogień, zabijając siedem osób. Ku czci poległych wzniesiono pomnik, który stoi do dziś.

Ciekawostką jest też kapliczka z figurą Matki Boskiej Korony Polskiej ufundowana przez mieszkańców w 1957 r.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Krzeczowicach

rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli w Krzeczowicach

Adres/wskazówki dojazdu: Krzeczowice 91, 37-220 Krzeczowice

Z Kańczugi wyjeżdżamy drogą nr 881 (ul. Piłsudskiego). Po 1,8 km skręcamy w lewo do Krzeczowic. Przejeżdżamy 2,7 km i skręcamy w lewo na drogę prowadzącą do cerkwi. Po 800 m dojeżdżamy do celu (nr 91, po lewej stronie drogi).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.