Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Piątkowa

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

Jeśli chcielibyśmy wskazać najpiękniejszą cerkiew drewnianą Pogórza Przemyskiego, to prawdopodobnie będzie to świątynia w Piątkowej Ruskiej. Dawnej wsi już nie ma. Dziś zachowała się można powiedzieć osada, a na jej skraju, wśród drzew i krzewów leśnych stoi ona – smukła, drewniana piękność zwieńczona trzema wspaniałymi kopułami barokowymi.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra została zbudowana w 1732 r. Taka data została wycięta na nadprożu głównego portalu. Historycy architektury drewnianej skłaniają się jednak ku tezie, że obiekt ten może być starszy, a wspomniana data jest jedynie datą remontu obiektu. W 1881 r. miał miejsce kolejny, istotny dla zabytku remont.

Po wysiedleniu miejscowej ludności w latach 40. XX w. cerkiew stała opuszczona, co sprzyjało jej niszczeniu i dewastacji. W efekcie wyposażenie wnętrza zostało rozgrabione.

W 2003 r. z inicjatywy dr nauk humanistycznych François Nozati z Paryża i jej męża doszło do powstania Stowarzyszenia „Bois Debout en Pologne” (Gonty w Polsce), którego celem było zachowanie architektury drewnianej w Polsce południowo-wschodniej i jej promocja. Państwo Nozati wspierali i promowali również bieszczadzkich twórców ikon. W 2006 r. stowarzyszenie zebrało środki, za które zabezpieczono elementy konstrukcyjne dachu oraz wymieniono spróchniałą podwalinę i belki zrębowe w prezbiterium. W ostatnich latach cerkiew ponownie była poddawana renowacji.

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, trójdzielna, orientowana. Nakryta trzema barokowymi kopułami na ośmiobocznych tamburach. Wokół obiektu wydatny okap, wsparty na murowanych, kamiennych i potynkowanych słupach. Całość pokryta gontem. Zrąb poniżej okapu jest odsłonięty.

We wnętrzu od zachodu portal z łukiem dwuramiennym z inskrypcją cyrylicą: Oddaje się tę cerkiew Roku Bożego 1732. Drzwi zdobią okucia. Ocalała z pierwotnego wyposażenia ikona św. Jana Chrzciciela datowana na koniec XVII w. przechowywana była w Muzeum-Zamku w Łańcucie, a następnie przekazana została do archikatedry greckokatolickiej w Przemyślu.Obok świątyni stary cmentarz.

Informacie praktyczne

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

www: dmk.witryna.org

Adres/wskazówki dojazdu: 37-751 Piątkowa

Jadąc drogą 28 od Birczy w kierunku Sanoka, za Starą Birczą skręcamy w prawo. Jedziemy w stronę Lipy, Jawornika Ruskiego, Żohatyna. Ok. 5 km za Żohatynem dojeżdżamy do celu. Cerkiew  stoi za potokiem Jawornik ok. 100 m od drogi po jej prawej stronie. Można też dojechać, kierując się z drogi nr 884 i jadąc na Iskań od strony Nienadowej. Po 10 km dotrzemy do cerkwi.

 

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.