Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Ulucz

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (pierwotnie klasztorna)

Cerkiew ulucka to z pewnością jedna z najpiękniejszych i najładniej położonych świątyń w Polsce. Zbudowano ją na szczycie wzgórza o nazwie Dubnyk, w środku nieistniejącej już wioski. Był to monastyr, który istniał do 1744 r. W następnych stuleciach służyła jako filia uluckiej cerkwi parafialnej. Nabożeństwa odprawiano w niej okazjonalnie, przede wszystkim w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Tradycja ta jest podtrzymywana do dziś. Z dawnego monastyru ocalała jedynie świątynia. O dawnym zasięgu terenu klasztornego świadczą tylko pozostałości kamiennego muru otaczającego cerkiew i cmentarz. Szematyzmy podają czas powstania cerkwi jako lata 1510–1517. Przeprowadzone badania dendrochronologiczne wskazują pochodzenie pobranych fragmentów drewna na rok 1659. Cerkiew przechodziła szereg remontów i modernizacji.

Jest to świątynia drewniana, konstrukcji zrębowej, orientowana, zbudowana z drewna jodłowego, na podmurówce z kamienia łamanego, trójdzielna, o zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Całość nakryta wielopołaciowym dachem. Od zachodniej strony wydatny okap (soboty) narteksu wspiera osiem słupów z mieczami. Przy prezbiterium dwa niewielkie pomieszczenia – diakonikon i prothesis. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia od zachodu i południa. Obydwa portale ozdobione są łukiem oślego grzbietu. Prezbiterium i narteks nakryte zrębowym sklepieniem, nad nawą ośmioboczna kopuła zrębowa z pendentywami. Nad narteksem widoczne ciekawe sklepienie kolebkowe. Świątynia pokryta jest gontem. Dolnych części ścian w najstarszych cerkwiach nie pokrywano, a przeciwnie – stwarzano jeszcze przestrzeń pomiędzy dachem a bryłą świątyni, by zapewnić dobrą wentylację. O idei tej w późniejszych wiekach zapomniano.

We wnętrzu, na północnej ścianie, zachowała się cenna XVII-wieczna polichromia figuralna przedstawiająca sceny z Męki Pańskiej. We wnętrzu znajdował się również piękny ikonostas (z 1682 r.) oraz carskie wrota z XVIII w. Ikonostas znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i tam jest eksponowany.

Podczas remontu w latach 60. XX w. zaślepione zostały wycięte w XVIII w. okna w ścianie północnej. Uważa się, iż w najstarszych cerkwiach tego typu od tej strony nie wykonywano okien, gdyż nie oświetlały wnętrza, a nawet mówiono, że północ jest tą stroną świata, z której przybywało zło.

Informacje praktyczne

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – oddział terenowy MBL w Sanoku

www: http://www.skansen.mblsanok.pl

Adres/wskazówki dojazdu: 36-204 Ulucz

Jadąc od strony Mrzygłodu, mijamy most na Sanie w Dobrej i po ok. 4 km dojeżdżamy do celu.Można też dojechać od strony Dynowa, przeprawiając się przez rzekę promem w Krzemiennej. Po 7,5 km, mijając Jabłonicę Ruską, dojedziemy do Ulucza. Cerkiew stoi na wzgórzu. Dojście stromym stokiem zajmuje ok. 5–7 min.

 

Zdjęcia: Krystian Kłysewicz, Malgorzata Tylka

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.