Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Smolnik

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła

Szlak Historycznych Receptur

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Archanioła Michała wzniesiona została w 1791 r. Zbudowano ją na miejscu pierwotnej – spalonej przez Tatarów – świątyni wzmiankowanej już w 1589 r. W 2013 r. cerkiew została wpisana na Listę światowego dziedzictwa  UNESCO.

W 1951 r. dawni mieszkańcy wsi zostali wysiedleni. Domy rozebrano, a w opuszczonej cerkwi składowano siano. Wówczas pobielono wapnem kopułę i ściany, niszcząc polichromię. Wyposażenie cerkiewne oraz ikony, które przetrwały, zostały przewiezione do składnicy ikon w Łańcucie.

W latach 1969−1973 prowadzone były przy niej prace remontowe. Wykonywano je ręcznie, tradycyjnymi metodami, bez użycia narzędzi mechanicznych. W 1974 r. świątynię udało się przywrócić do kultu w charakterze kościoła rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP.

Obecnie świątynia pozostaje jedną z czterech cerkwi tzw. archaicznych, reprezentując tzw. typ bojkowski prosty. Jest budowlą orientowaną, trójdzielną, konstrukcji zrębowej. Górna część pobita gontem, dolna niedawno oszalowana. Całość świątyni obiega wydatny dach okapowy, wsparty na wystających belkach. Prezbiterium, nawa i narteks przykryte są dachami brogowymi z niewielkimi makowicami.

Wewnątrz zrębowa kopuła z widocznymi drewnianymi podciągami. W ołtarzu, za tabernakulum, dekoracja utworzona z carskich wrót pochodzących z Kuryłówki. Wrota w formie winnej latorośli posiadają cztery medaliony z postaciami ewangelistów. Kopuła nad wiwtarem ozdobiona jest polichromią imitującą sklepienie niebieskie Na ścianach polichromia ornamentalna. Chór podwieszony znajduje się na zachodniej ścianie nawy. Obrazy i wyposażenie wnętrza pochodzą z różnych świątyń.

Na wschodniej ścianie wiwtaru do niedawna jeszcze widoczne były ślady niedźwiedzich pazurów. Po północnej stronie cerkwi cmentarz z kilkoma interesującymi nagrobkami.

 

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie
rzymskokatolicki kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, św. Stanisława Biskupa w Smolniku
www: www.nowylupkow.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: 38-713 Smolnik

Jadąc drogą nr 896 z Lutowisk w kierunku Stuposian, w Smolniku skręcamy w lewo i wjeżdżamy na drogę dojazdową do świątyni.

ZOBACZ CERKIEW W WIRTUALNEJ ODSŁONIE

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz, Wiktor Baron

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.