Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Rzepedź

Greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja

Najstarsza wzmianka o cerkwi w Rzepedzi pochodzi z 1526 r. Obecna greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została zbudowana w 1824 r. Podczas kilkukrotnych remontów jej pierwotny wygląd uległ zmianom.

Przed wojną pełniła rolę świątyni parafialnej. W latach 1950–1960 była użytkowana jako rzymskokatolicka kaplica cmentarna. W 1976 r. unici dostali zgodę na odprawianie tu kilku nabożeństw w ciągu roku. W 1987 r. świątynia powróciła do pierwotnych właścicieli.

Budowla jest trójdzielna, zrębowa, orientowana. Świątynia szalowana jest gontem. Dach wielopołaciowy o wspólnej kalenicy, zwieńczony trzema baniastymi, ośmiobocznymi pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Narteks poprzedza niewielki przedsionek konstrukcji słupowo-ramowej przykryty pulpitowym dachem. Na cerkwi krzyże kute, wykonane w 1896 r.

W prezbiterium, nawie i narteksie kopuły namiotowe, ortogonalne, w zakrystii strop.

Sklepienia zwierciadlane. Chór muzyczny nadwieszony, z wygiętym parapetem. Nad wejściem do narteksu napis fundacyjny.

We wnętrzu polichromia figuralno-ornamentalna z 1896 r. Polichromia na chórze przedstawia cerkiew rzepedzką oraz unicką katedrę w Przemyślu.

Ikonostas pochodzący z początku XIX w. uzupełniono w 1896 r. Ikony namiestne: Bogurodzicy z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Błogosławiącego są współczesne ikonostasowi, lecz przemalowane podczas remontu w 1896 r. Carskie wrota są ażurowe w formie winnej latorośli. We wrotach diakońskich diakoni w tondach. Ołtarze boczne mają charakter barokowy, architektoniczne, z młodszymi ikonami.

Dzwonnicę konstrukcji słupowo-ramowej stojącą na osi cerkwi zbudowano współcześnie ze świątynią. Posiada trzy kondygnacje oddzielone profilowanymi gzymsami. Ściany lekko pochyłe ku środkowi. Oszalowana jest deskami w pionie, zwieńczona pozorną wieżyczką sygnaturkową.

Cerkiew oraz przycerkiewny cmentarz otoczone są murkiem z dzikiego kamienia.

 

Informacje praktyczne

Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy

Adres/wskazówki dojazdu: Rzepedź, 38-543 Komańcza

Jadąc drogą nr 892 od Zagórza w stronę Komańczy, 2 km za przejazdem kolejowym w Szczawnem skręcamy w prawo na drogę lokalną do Rzepedzi wsi. Po ok. 1,2 km po prawej stronie widzimy cerkiew (za mostem na potoku).

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.