Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Ulanów

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary jest budowlą drewnianą, wzniesioną z drewna modrzewiowego w 1643 r. Początkowo pełnił rolę świątyni filialnej kościoła w Bielinach. Samodzielna parafia Ulanów została erygowana w 1895 r.

Świątynia jest trójnawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z przylegającymi po bokach zakrystią i skarbczykiem. Kruchty znajdują się od frontu i z boku nawy. Na kalenicowym dachu nawy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę.

Wnętrze podzielone jest dwoma rzędami słupów. Stropy płaskie z fasetą. Na belce tęczowej umieszczono późnobarokowy krucyfiks. Polichromia figuralna późnobarokowa z rokokowymi ornamentami z XVIII w. Na suficie nawy głównej malowidło będące kopią obrazu Hansa Memlinga.

Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe. Ołtarz główny pochodzi z 1760 r., a trzy ołtarze boczne z lat 1736–1747. Ambona datowana jest na XVIII w. Obrazy i rzeźby pochodzą głównie z XVIII i XIX w. W nawie północnej znajdują się obrazy związane z kultem św. Barbary – patronki flisaków. W nawie świątyni znajduje się krypta.

Kościół otoczony jest murem z murowaną dzwonnicą arkadową pochodzącą z 1899 r. i dwoma bramkami.

Wezwanie kościoła – św. Barbary – oraz szereg obrazów i malowideł związanych z życiem św. Barbary i motywami żeglarskimi nawiązuje do długich flisackich tradycji miasta. W 1730 r. powstało w Ulanowie Bractwo św. Barbary jako zrzeszenie dewocyjne. W 1765 r. wykształcił się z niego Cech Retmański i Sternicki. Przekazy archiwalne mówią o przetrzymywaniu w kościele św. Jana „dużej chorągwi sternickiej” wykonanej ok. 1730 r. W połowie XVIII w. ozdobiono ją, przytwierdzając po obu stronach jej tkaniny metalowe obrazy z wyobrażeniami św. Barbary i św. Anny. Zachowała się ona w kompletnym stanie do dziś.

Tradycję flisacką kultywuje stowarzyszenia o nazwie Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary.

 Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary i św. Jana Chrzciciela w Ulanowie

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie

www: http://www.parafiaulanow.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Kościelna 29, 37-410 Ulanów

Jadąc od Niska, w Zarzeczu skręcamy w prawo w kierunku Ulanowa. Po ok. 8,5 km przejeżdżamy przez most na Tanwi i po 300 m dojeżdżamy przed kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.