Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Ulanów

Kościół filialny pw. Świętej Trójcy (tzw. Flisacki)

Drugi ulanowski kościół, pw. Świętej Trójcy, znajduje się na cmentarzu ok. pół kilometra od kościoła parafialnego. Wybudowany został w 1690 r. z donacji Jędrzeja Zamojskiego oraz składek mieszkańców, w dużej mierze miejscowych flisaków, dlatego też nazywany jest kościołem flisackim. W 1742 r. remontowano go i modyfikowano, powiększając o kruchtę.

Kościół przechodził remonty i przebudowy w latach 1859– 1860 oraz 1979–1980. W czasie ostatniego remontu zostały odnalezione fragmenty polichromii z końca XVII w. 29 marca 2002 r. w Wielki Piątek został niestety podpalony. Podczas pożaru zniszczeniu uległo wnętrze świątyni. Świątynię odbudowano w latach 2002–2005.

Jest to jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej, wykonana z drewna modrzewiowego. Prezbiterium z boczną zakrystią jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Od frontonu dostawiono kruchtę z dwoma oryginalnymi wieżyczkami. Nad wejściem głównym umieszczono obraz Trójcy Świętej. Dach kryty jest gontem. Wieńczy go ośmioboczna wieżyczka sygnaturkowa. Wewnątrz strop w formie pozornego sklepienia kolebkowego, wspartego w nawie na dwóch słupach. Chór muzyczny wsparty na kolumnach, z późnobarokowymi organami z końca XVIII w.

Na belce tęczowej krucyfiks z XVIII w. Polichromia późnobarokowa, iluzjonistyczna z XVIII w. przemalowana została w 1866 r. Przedstawia sceny ze Starego i Nowego Testamentu, sceny śmierci Świętego Józefa i wskrzeszenie Łazarza. Ołtarz główny i ambona późnobarokowe z XVIII w. Dwa ołtarze boczne są barokowe z końca XVII w.

Murowane ogrodzenie z dzwonnicą pochodzi z 1899 r.

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary i św. Jana Chrzciciela w Ulanowie

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Ulanowie

www: http://www.parafiaulanow.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Świętej Trójcy 8, 37-410 Ulanów

Kościół filialny pw. św. Trójcy, tzw. flisacki, znajduje się w południowej pierzei placu Grunwaldzkiego.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.