Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Zadąbrowie

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Zadąbrowiu została zbudowana w 1660 r. (niektóre źródła podają 1584 r.) Była cerkwią filialną parafii w Świętem, wcześniej − parafii w Radymnie.

Po 1947 r. cerkiew pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1984 r. cerkiew została przeniesiona o 50 m na wschód. Na jej miejscu wierni zbudowali nowy murowany kościół. W 2011 r. rozpoczęto prace związane z przeniesieniem cerkwi na cmentarz z przeznaczeniem na kaplicę przedpogrzebową.

Podczas przebudowy w XIX w. zmianie uległa konstrukcja sklepień i dachów. Świątynia jest orientowana o konstrukcji zrębowej. Nawa i babiniec zbudowane są na planie kwadratu, z dachami dwuspadowymi, a trójbocznie zamknięte prezbiterium z dachem pięciopołaciowym. Wszystkie dachy kryte blachą. W kalenicy dachu nawy stoi baniasta wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona żelaznym krzyżem. Podobny krzyż w szczycie dachu narteksu. Całość oszalowana jest pionowym deskowaniem. Poniżej dachu ściany obiega dwukondygnacyjny gzyms. W węgłach i na środku ścian nawy znajdują się ozdobne drewniane pilastry. W szczycie nawy kapliczka z rzeźbą Matki Bożej i datą 1934.

Wnętrze z płaskimi stropami, bez pierwotnego wyposażenia. Zachowała się częściowo polichromia figuralno-ornamentalna i dwa ołtarze boczne: w prawym Archanioł Michał Archistrateg, w lewym św. Mikołaj Cudotwórca. W wyposażeniu również dwa feretrony z ludowym wyobrażeniem św. Michała Archanioła, kiwot i fragmenty ikonostasu. Podczas prac konserwatorskich znaleziono XVIII-wieczną ikonę oraz część XVII-wiecznej, a także chorągiew cerkiewną i świeczniki.

Przy cerkwi lapidarium starych nagrobków kamiennych. Do niedawna obok cerkwi stała także drewniana dzwonnica z XIX w.

Informacje praktyczne 

greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Zadąbrowiu

nieużytkowana

Adres/wskazówki dojazdu: Zadąbrowie 86A, 37-716 Zadąbrowie

Jadąc od strony Przemyśla trasą nr 77 w kierunku Rzeszowa, za Orłami w Zadąbrowiu skręcamy na drogę lokalną w prawo i wjeżdżamy na drogę dojazdową do cerkwi. Po 150 m docieramy do celu (cerkiew, obecnie nieużytkowana, stoi za nowym kościołem).

 

Zdjęcie: Magdalena Bodzek

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.