Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Medyka

Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła

Rzymskokatolicki filialny kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła powstał w latach 1607−1608. Jego fundatorem miał być sam król Zygmunt III Waza.

Budowla jest orientowana, trójnawowa o konstrukcji zrębowej. Świątynię pokrywa dach kalenicowy pobity blachą. W 1850 r. został przebudowany dzięki staraniom Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, właściciela tutejszego majątku – ekonomisty, publicysty, polityka, historyka literatury, jednego z polskich pionierów ochrony przyrody. Rozebrano wówczas wieżę przy nawie i postawiono nową oddzielnie od bryły kościoła. Przedłużono też nawę, przekształcono wnętrze na trójnawowe, strop zastąpiono pozornym sklepieniem kolebkowym. Dobudowana została murowana zakrystia, kruchta i wieżyczka na sygnaturkę.

Wewnątrz świątynia jest otynkowana i podzielona na trzy części przez dwa rzędy słupów. Pozorne sklepienie kolebkowe obejmuje nawę główną i prezbiterium. Nawy boczne nakryte są stropami płaskimi. Chór muzyczny wsparty słupami, posiada prostokątną wystawkę w części centralnej. Na chórze znajduje się prospekt organowy. Wnętrze kościoła zdobi polichromia z 1900 r., a niedawno odkryto też starą polichromię figuralno-ornamentalną z XVIII w. Wyposażenie zostało częściowo przeniesione do nowego kościoła.

Medyka do 1948 r. należała do Związku Radzieckiego, kiedy to w wyniku korekty granic powróciła do Polski.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Medyce

rzymskokatolicki były kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Medyce

www: http://www.medyka.przemyska.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Medyka 232, 37-732 Medyka

Jadąc od Przemyśla drogą nr 28, skręcamy w lewo w stronę Medyki. Kościół stoi przy drodze w centrum wsi po lewej stronie.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.