Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Borchów

Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Cerkiew Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy została zbudowana w 1781 r. W XIX i XX w. była wielokrotnie remontowana i przebudowywana. W 1882 r. została wykonana polichromia. Na przełomie XIX i XX w. podwyższono narteks i umieszczono w nim chór śpiewaczy, a także wykonano podmurówkę. Na początku XX w. do prezbiterium dodano zakrystię, a w 1924 r. do narteksu ganek. W 1937 r. rozebrano starą dzwonnicę i postawiono nową murowaną, parawanową, pełniącą jednocześnie funkcję bramy.

Po wysiedleniu miejscowej ludności greckokatolickiej cerkiew stała nieużytkowana aż do lat 60. XX w. Budowla niszczała, a wyposażenie było dewastowane, dlatego przeniesiono je do Wojewódzkiej Składnicy Zabytków w Łańcucie. Od 1971 r. pełni funkcję rzymskokatolickiej świątyni filialnej parafii w Oleszycach. W latach 80. i 90. XX w. świątynię gruntownie remontowano. Pomimo licznych modernizacji cerkiew reprezentuje archaiczny, zewnętrznie trójdzielny typ cerkwi ruskiej.

Budowla jest konstrukcji zrębowej, trójdzielna, posadowiona na kamiennej podmurówce. Nawę przykryto czteropolową kopułą zrębową z jednym załamaniem i pozorną latarnią. Druga kopuła zrębowa również z jednym załamaniem znajduje się nad prezbiterium. Istniało także trzecie przekrycie kopułowe wieńczące narteks, jednakże po przebudowie kopuła została zastąpiona pozornym sklepieniem kolebkowym o łuku odcinkowym. Zadaszenie wsparte na rysiach obiega wokół cerkiew. Zręby głównych pomieszczeń zwieńczono drewnianymi gzymsami o ozdobnych profilach. Nad kopułą nawy duża ośmioboczna pozorna latarnia zwieńczona baniastym hełmem. Na szczytach dwóch pozostałych pomieszczeń zainstalowano makowice. Zewnętrznie oszalowana deskami w pionie z listwowaniem.

We wnętrzu narteks otwarty na nawę szerokim i wysokim prześwitem zamkniętym łukiem odcinkowym.

Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się nagrobki kamienne ze słynnych bruśnieńskich warsztatów kamieniarskich

Informaje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszycach

Rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Borchowie

www: http://www.parafiaoleszyce.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Borchów 57,05-088 Borchów

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski - ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.