Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Stare Oleszyce

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Opieki NMP

Cerkiew została zbudowana w 1787 r. W latach 1876–1877 dokonano jej gruntownej przebudowy, którą kierował Hawryło Karmański. Wykonano wówczas podmurówkę, zbudowano duży narteks i wymieniono poszycie gontowe. Wewnątrz Włodzimierz Manastyrski wykonał polichromią. W latach 20. XX w. przy narteksie postawiono ganek, a przy prezbiterium skarbczyk. Gdy w latach 40. XX w. wysiedlona została ludność ukraińska, cerkiew przejął Skarb Państwa. Świątynia popadała w ruinę, a wnętrze dewastowano i rozkradano.

W 1971 r. świątynia stała się własnością Kościoła rzymskokatolickiego. Rozpoczął się gruntowny remont prowadzony w latach 1978–1981. Obecnie jest to parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Cerkiew ma konstrukcję zrębową, jest trójdzielna. Dachy namiotowe nad nawą i prezbiterium. Przebudowany narteks pokryty został dachem kalenicowym. W narożach pomiędzy prezbiterium i nawą dwa niewielkie pomieszczenia – zakrystia i skarbczyk.

Nawa przekryta czworoboczną kopułą zrębową z jednym załamaniem. Druga niska ośmioboczna kopuła zrębowa z jednym załamaniem i parą pendentywów osadzona została na prezbiterium. W narteksie wykonano wtórnie pozorne sklepienie o przekroju trapezu. Prezbiterium obiega zadaszenie obejmujące uskok niskiej kopuły. Dach nad narteksem, obie kopuły z pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi oraz zadaszenie pobite blachą.

We wnętrzu narteks po przebudowie szeroko otwarty do nawy prostokątnym prześwitem zamkniętym łukiem odcinkowym. Ściany pierwotnie polichromowane, obecnie pokryte boazerią. Elementy zabytkowego wyposażenia nie zachowały się.

Przy cerkwi stoi drewniana dzwonnica prawdopodobnie współczesna świątyni. Wieżę przeniesiono w 1980 r. na jej obecne miejsce i przebudowano.

Na cmentarzu przycerkiewnym zachowały się kamienne nagrobki z warsztatów bruśnieńskich (XIX–XX w.).

W Oleszycach znajduje się jeszcze jedna cerkiew. Piękna, murowana, wzniesiona w 1913 r. jest interesującym przykładem „szkoły nahirniańskiej”. Wewnątrz zachowała się bogata polichromia figuralno-ornamentalna

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starych Oleszycach

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starych Oleszycach

Adres/wskazówki dojazdu: Stare Oleszyce 147, 37-630 Oleszyce

Wyjeżdżamy z Oleszyc w stronę Jarosławia i skręcamy w prawo w kierunku Sieniawy (droga nr 867). Po 2 km dojeżdżamy do celu. Cerkiew stoi 100 m od drogi po jej lewej stronie (nr 147)

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.