Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Łukawiec

Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Dymitra Męczennika

Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika została wzniesiona w 1701 r., jest prawdopodobnie trzecią w tej miejscowości. Data powstania cerkwi uwieczniona była na odnalezionej podczas ostatniego remontu belce nadproża portalu wejściowego. Gruntownie remontowana była w 1753 r. Pod koniec XVIII w. utraciła funkcję parafii, stając się filią parafii w Bihalach. W 1853 r. obok dostawiono drewnianą dzwonnicę.

Największej przebudowy dokonano w 1923 r., powiększając narteks, dobudowując kruchtę i zakrystię. W babińcu wstawiono chór muzyczny. Dachy pokryto blachą, a ściany deskami. Wewnątrz wykonano polichromię.

Po wysiedleniach ludności greckokatolickiej w latach 40. XX w. od 1947 r. stała opuszczona. W połowie lat 60. XX w. wykorzystywano ją jako magazyn nawozów. Na początku 1987 r. wybuchł pożar, który strawił jej zachodnią część, niszcząc chór, fragment sklepień i wypalając ściany we wnętrzu. W latach 1990–1994 przeprowadzono remont cerkwi, podczas którego podjęto próbę odtworzenia pierwotnego wyglądu świątyni.

Świątynia reprezentuje archaiczny typ architektury staroruskiej. Cerkiew zbudowano z drewna w konstrukcji zrębowej, posadowiona jest częściowo na drewnianych peckach, co nie jest zbyt częste w zachowanych obiektach. Budowla jest trójdzielna. Do prezbiterium dobudowano od północy niewielką zakrystię. Narteks i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi, natomiast dach nad nawą brogowy, łamany. Cerkiew obwiedziona gontowym daszkiem okapowym.

We wnętrzu narteks i prezbiterium przekryte są sklepieniami zrębowymi. Nad nawą czworoboczna kopuła zrębowa. Wyposażenie cerkwi nie zachowało się.

Świątynia otoczona jest drewnianym ogrodzeniem. Przy cerkwi rosną dęby szypułkowe, w tym pomnik przyrody.

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

www: www.parafialukawiec.iap.pl

Adres/wskazówki dojazdu: Łukawiec, 37-626 Łukawiec

Z Lubaczowa jedziemy przez Opakę. Po ok. 12 km dojeżdżamy do celu. Cerkiew (obecnie nieużytkowana) usytuowana jest w środkowej części wsi.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz, Alicja Mróz, Tomasz Michalski - ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.