Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Sanok

Muzeum Budownictwa Ludowego

Jednym z najcenniejszych muzeów architektury drewnianej i kultury ludowej w Europie jest Park Etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, popularnie zwany skansenem. Na 38 ha powierzchni zgromadzono tu ponad 180 obiektów drewnianej architektury zlokalizowanych w sektorach: bojkowskim, łemkowskim, doliniarskim, Pogórza Wschodniego i Zachodniego, rynek galicyjskiego miasteczka i historii przemysłu naftowego w Galicji.

Rynek galicyjskiego miasteczka to rozległy plac otoczony replikami domów drewnianych pochodzących z różnych podkarpackich miasteczek. Wszystkie wyposażone są w meble i przedmioty, jakich używali nasi dziadkowie przed stu laty. Obiekty te ożywają dzięki pracy pasjonatów i lokalnych wytwórców. Na obrzeżach tego sektora, przy drodze wiodącej w głąb skansenu, wykonana została kopia drewnianej XVIII-wiecznej synagogi z Połańca. Na rozstaju dróg przycupnęła niewielka cygańska chałupka.

Szczególną ozdobą muzeum są trzy świątynie wschodnie: cerkiew z Grąziowej zbudowana w 1731 r., łemkowska cerkiew z Ropek z 1801 r. i cerkiewka – kaplica greckokatolicka z Rosolina z 1750 r. Cerkiew z Grąziowej znajduje się w sektorze bojkowskim, pomimo że pochodzi z terenu Pogórza Przemyskiego – dokładniej spod Birczy. Jednakże ze względu na swój archaiczny charakter konstrukcyjny, zbliżony do wielu cerkwi zachodniobojkowskich, a więc istniejących niegdyś na terenie polskich Bieszczadów, jest ozdobą sektora bojkowskiego.

Na uwagę zasługują też kościół pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z 1667 r. z miejscowości Bączal Dolny k. Jasła w sektorze Pogórzan wschodnich, dwór ze Święcan z 1861 r. w sektorze Pogórzan zachodnich.

Informacja praktyczna

Muzeum Budownictwa Ludowego

www: http://www.skansen.mblsanok.pl

Adres/wskazówki dojazdu: ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok

Z ul. Staszica (droga nr 28) skręcamy w ul. Mickiewicza, po 800 m przejeżdżamy przez most na Sanie, skręcamy w prawo w ul. Rybickiego i po 300 m docieramy do celu.

 

Zdjęcia: Dorota Gmiterek, Beata Prowadzisz, Katarzyna Gerula, Honorata Stanisz, Mirosław Pruchnicki

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.