Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Michniowiec

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy

Obecna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy, wzniesiona została pomiędzy 1857 a 1868 r. Jednak pierwsza informacja o michniowskim popie pochodzi z 1557 r.

Po wysiedleniach w 1951 r. została zamknięta i planowano jej wykorzystanie w charakterze magazynu zbożowego. W 1962 r. wywieziono ikony oraz pozostały sprzęt cerkiewny do tzw. składnicy ikon w Łańcucie. W 1971 r. cerkiew przejęli i przywrócili do kultu wierni rzymskokatoliccy.

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana deskami. Nawa główna na rzucie ośmioboku, co jest próbą nawiązania do rotundy romańskiej. Od zachodu narteks z dostawionym przedsionkiem. Nad prezbiterium, nawą i narteksem kopuły zwieńczone pozornymi latarniami. Nad zakrystią i przedsionkiem dachy dwuspadowe.

Wrażenie wnętrza jest zaskakujące, ale też przygnębiające zarazem za sprawą rozplanowania przez architektów przestrzeni nawy i prytworu. We wnętrzu nad nawą ośmiopolowa kopuła wsparta na słupach. W pozostałych pomieszczeniach znajdują się stropy płaskie. Chór obiega znaczną część prytworu i nawy. Na ścianach, kopule i balustradzie chóru znajdują się współczesne polichromie figuralne wykonane w 1985 r.

Ikonostas, częściowo rozmontowany, ma półkolisty kształt, upodobniony do łuku tęczy, charakterystyczny dla ikonostasów z początku XX w. Wrota diakońskie wykonano z pełnych desek. Carskie wrota zawieszono w prezbiterium. Ikony namiestne umieszczono w nawie, w ołtarzu bocznym − po stronie prawej św. Mikołaja, a po lewej Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Poniżej znajduje się scena ofiary Kaina i Abla.

Obok cerkwi stoi dzwonnica zbudowana w 1904 r. Dolna część wieży jest konstrukcji zrębowej, zaś górna słupowo-ramowej. Całość nakrywa dach namiotowy, nawiązujący kształtem do kopuły. Parter dzwonnicy służył jako kostnica. Za dzwonnicą znajduje się cmentarz, na którym można zobaczyć ciekawe piaskowcowe nagrobki.

 

Informacje praktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Michniowcu

Adres/wskazówki dojazdu: Michniowiec, 38-710 Bystre

Jadąc z Czarnej Górnej w stronę Lutowisk, z drogi 896 skręcamy w lewo na Bystre i Michniowiec. Po ok. 6 km skręcamy w prawo i dojeżdżamy do świątyni, która obecnie jest kościołem filialnym parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.