Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Wisłok Wielki

Zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Onufrego

Tutejsza cerkiew była greckokatolicką świątynią parafialną pw. św. Onufrego. Pierwotna cerkiew wzmiankowana była w 1744 r. Obecną świątynię wzniesiono w latach: 1850–1853. Budowla pełni rolę kościoła od 1948 r. Górne pomieszczenie wieży nad narteksem pełni rolę miniaturowego muzeum.

Cerkiew jest budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną o narteksie niewyodrębnionym w bryle. Do prezbiterium dostawione są dwie zakrystie. Dach pod wspólną kalenicą, dwuspadowy. Połacie dachu otaczają po bokach konstrukcję wieży. Na prezbiterium, nawie i babińcu pozorne wieżyczki sygnaturowe. Wieża nad narteksem jest konstrukcji słupowo-ramowej. Narteks otacza zachata pełniąca funkcje składziku.

We wnętrzu na stropie nawy głównej scena zesłania Ducha Świętego. Na ścianach polichromia figuralna przemalowana w latach 80. XX w. Nad oknami malowidła imitujące gotycki maswerk. Na belce pomiędzy nawą i narteksem znajduje się data ukończenia budowy – 1845. Ikonostas z XIX w., architektoniczny, dwustrefowy, z neorokokowymi ornamentami. W strefie ikon namiestnych ikony: Maryi z Dzieciątkiem i Chrystusa oraz św. Mikołaja Cudotwórcy i św. Onufrego. Ciekawostką jest fakt „niekanonicznego” układu ikony Maryi i Chrystusa, które zamieniono stronami. Ikona ma ślad po przestrzeleniu. Po wojnie ktoś wtargnął do cerkwi i strzelił do darochranitielnicy. Kula, przebiwszy ją, trafiła w wiszącą wówczas na ścianie prezbiterium ikonę Matki Bożej.

Carskie wrota są ażurowe, złożone z ornamentów roślinnych, z tondami, w których Ostatnia Wieczerza i czterej ewangeliści. Diakońskie wrota są ażurowe z tondami przedstawiającymi Zwiastowanie i Chrystusa w Ogrójcu. W ołtarzu znajduje się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem z końca XIX w.

Przed świątynią stoi pochodząca zapewne z końca XIX w. dzwonnica murowana, dwukondygnacyjna, na rzucie kwadratu, pokryta dachem namiotowym z cebulastym hełmem.

Cerkiew otoczona jest cmentarzykiem i murkiem z łamanego kamienia.

 

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka św. Onufrego w Wisłoku Wielkim

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim

Adres/wskazówki dojazdu: Wisłok Wielki 65, 38-543 Wisłok Wielki

Jadąc drogą nr 897 od skrzyżowania z drogą nr 887 w Daliowej, po ok. 16 km dojeżdżamy do Wisłoka Wielkiego. Cerkiew znajduje się po lewej stronie drogi oddalona od niej ok. 150 m.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.