Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Moszczanica

Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła

Tutejszą świątynię pw. św. Michała Archanioła zbudowano w 1719 r. Już pod koniec XVIII w. straciła status świątyni parafialnej. Początkowo funkcjonowała jako samodzielny wikariat przy parafii w Ułazowie, a w 1846 r. została afiliowana do cerkwi w Cewkowie.

W XIX w. wielokrotnie ją remontowano w mniejszym lub większym zakresie. Gruntowną przebudowę przeprowadzono w 1930 r. Wybudowano wówczas nowy narteks oraz zmieniono kopułę nad nawą.

Po wysiedleniach grekokatolików przeprowadzonych w latach 1944–1947 świątynię przejęli katolicy rzymscy i zaadaptowano ją na kaplicę filialną parafii w Starym Dzikowie. Gdy w latach 1988–1991 powstał nowy obiekt kościoła, cerkiew ponownie opuszczono.

Cerkiew należy do tradycyjnej, archaicznej drewnianej architektury cerkiewnej na dawnej Rusi. Obiekt jest orientowany, konstrukcji zrębowej, trójdzielny, przy prezbiterium obszerna zakrystia. Nad nawą ośmiopołaciowa kopuła posadowiona na wysokim tamburze. We wnętrzu prezbiterium strop płaski ujęty fasetą, a w narteksie pozorne sklepienie o przekroju trapezu. Boczne pomieszczenia pod dachami dwuspadowymi. Na kopule pozorna latarnia z cebulastym hełmem. Ściany oszalowane pionowo deskami z olistwowaniem i arkadkowaniem.

Wewnątrz narteks – po przebudowie – otwarty na nawę szerokimi prześwitami. W nim znajduje się nadwieszony chór śpiewaczy o prostej linii parapetu. Na sklepieniach zachowały się ślady polichromii. Elementy pierwotnego wyposażenia praktycznie nie zachowały się.

W osi cerkwi zachowała się wolnostojąca drewniana dzwonnica wzniesiona przed 1890 r. Obok cerkwi cmentarz z krzyżami nagrobnymi bruśnieńskiej roboty z XIX–XX w.

Informacje praktyczne 

Adres/wskazówki dojazdu: Moszczanica 86, 37-632 Moszczanica

Jadąc z Oleszyc w kierunku płn.-wsch., mijamy Stary Dzików i dojeżdżamy do Moszczanicy. Po zjechaniu w lewo na drogę wiejską po prawej stronie zobaczymy cerkiew.

 

Zdjęcie: Arch. PROT

 

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.